mersin

All posts tagged mersin

Avukatlık

Hukuk dalında yer alan mesleklerden birisi olan avukatlık, sorunları olan kişilerin birbirleri ve devlet ile ilgili ilişkilerinde meydana gelen anlaşmazlıklarında hukuki noktada deneyimli olan ve bilgisine başvurulan ve bireylerin ilgili olan yerlerde özellikle de mahkeme salonlarında haklarını savunmak amacıyla yer alan kişilerdir. Mersin’deki avukatların belli başlı görevleri arasında: kendisinden yardım isteyen kişinin avukatlık görevini kabul etmeden önce davasını alacağı kişiyi tam anlamıyla dinleyerek konu hakkında yardımcı olabileceğine inanırsa davayı bu şekilde üstlenir. Mersin avukat fiyatları düşünüldüğü kadar da pahalı değildir. Bir avukat tutarak dava konusu ile ilgili olan yasaları, yüksek mahkemelerin almış oldukları kararları inceletebilir ve dava konusu hakkında geniş bir araştırma ve inceleme yaparak konuya hâkim olmaya çalıştırabilirsiniz. Ayrıca mahkeme salonlarında çeşitli konularda davalar açarak veya müvekkilinin aleyhine açılmış olan davaya katılarak dava da yer alan tanıkları mahkeme heyetinin önünde dinleterek sorular sorarlar. Mahkeme de verilecek olan kararın müvekkilin lehine sonuçlanması için Mersin’deki müvekkili adına savunma metni hazırlayarak savunma amacıyla mahkeme önünde konuşma yaparlar. İcra takipleri yaparak yeni çıkmış olan yayın ve kanunları takip ederek yorumlar.

Avukatlık Mesleğinde Kullanılan Malzemeler

Avukatlık mesleğinde mersin hukuk bürolarında kullanılan malzemeler arasında dosya, kâğıt, kalem gibi kırtasiye malzemeleri, bilgisayar, daktilo, avukatlık cübbesi, mevzuat yer almaktadır. Bu araç ve gereçler avukatların her dava sürecinde işine yarayan ve kullanması gereken malzemeler arasında yer almaktadır. Mesleğin getirmiş olduğu özellikler arasında avukat olmak isteyenler için belli başlı özellikler yer almaktadır. Bunlara kısaca değinecek olursak: normalin üstünde bir akademik ve sözel yeteneğinin olması gereklidir.

Meydana gelen olaylar ve ilkeler arasında ilişki kurabilme gücünün olması gerektiğine, almış olduğu davalarda ki olayları derinliğine araştırma merakının bulunmasına, başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneğinin olmasına, akıcı bir şekilde konuşma becerisinin bulunmasına, sorumluluk alabilecek kimseler olması gerekmektedir. Çalışma ortamlarına değinecek olursak avukatlar adliye ve büro gibi kapalı ortamlarda gerektiği zamanlarda keşif yapmak için açık ortamlarda çalışma göstermektedirler. Açık ve kapalı ortamlarda çalışma halinde yargıç, müvekkiller, hakimler ve savcılar, emniyet görevlileri ve adli personeller ile daima iletişim içerisindedirler. Avukatlık mesleği iş bulma olanağı çok geniştir. Mersin avukatlık görevini yapmaya hak kazanmış biri özel şirketler, kamu kuruluşlarında olduğu gibi kendi iş yerini açarak bağımsız bir çalışma da gösterebilir.

 Avukat Mesleğindeki Riskler Nelerdir?

Avukatlık mesleğini icra ederken, avukatların karşılaşabilecekleri en büyük risk ise sorumluluğunu almış olduğu işi yaparken müvekkilinin veya 3. Şahısların dava konusunda zarar görmeleri mümkündür. Çünkü sebebiyet vereceği zarar sonrasında avukatın tazminat ödemesini gerektirmektedir. Bu noktada gerekli tedbirleri almamış olan bir avukat bütün avukatlık dönemleri boyunca kazanıp biriktirdiklerini kaybetmenin riski bir kenara cezai noktada da yapmış olduğu eyleminin / eylemsizliğinin sorumluluğunu taşımaktadır. Müvekkil davasını avukatına teslim ettikten sonra davasının çözümlenmesi için sorunların en kısa sürede ve eksiksiz biçimde tamamlanmasını beklemektedir. Fakat bazı davalarda olaylar planlandığı şekilde gitmeyebilir. Değişim gösteren yasa ve kanunlardan haberdar olmayan, gündemi yakından takip etmeyen ve kendini yenileme sürecine girmeyen Mersin ilindeki avukatlar dava noktasında çok kolay hatalar yapabilir. Bu durumda da avukat- müvekkil arasında sıkıntılar meydana gelerek müvekkil avukat hakkında karalama kampanyaları oluşturur. Avukattan uğramış olduğu zararın karşılanmasını ve cezai noktada tüm işlemlerin uygulanması noktasında elinden geleni yapar. Hukuk çok geniş bir dal olduğu için avukatlık mesleği de sorumluluk doğuran bir meslektir ve aynı zamanda da çok kolay bir şekilde hata yapılabilmektedir.