Psikolog

All posts tagged Psikolog

 Psikiyatri ile Psikolog Arasındaki Farklar

Günümüzde en çok merak edilen sorulardan birisi Psikiyatr ile Psikolog arasındaki farkların ne olduğu sorusudur. Öncelikle bu iki ayrı dalın tıbbi açıdan ilgi alanlarının aynı olduğunu söyleyebiliriz. Yöntemlerde ise farklılıklar olduğundan bahsetmek mümkün. Psikoloji dalında psikologlar hastalarını terapi yolu ile tedavi ederlerken, psikiyatri dalında doktorlar hastalarına gerekli görürlerse ilaç tedavisi de yapabilirler. Bu noktada iki dalın net bir şekilde birbirlerinden ayrıldıklarını söyleyebiliriz.

Psikiyatri dalı gerçekten de çok kapsamlı bir dal. Depresyon, anksiyete, şizofreni, bipolar hastalılar gibi çok sayıda hastalığın tedavisinde uzmanlaşmak ve hastalara doğru ilaçları vermek ve onları doğru yönlendirmenin gerektiği dallardan birisi. Tabi cerrahlık ve buna benzer tıp dalları da ciddi zorluklara sahip dallardan birisi fakat Psikiyatri dalında söz konusu hastalık sayısının fazlalığı bu dalı daha da ayrı bir sınıfa koyuyor diyebiliriz.

Bununla birlikte psikiyatri ve psikoloji birbirlerini tamamlayan dallardır. Psikiyatrlar gerekli görmeleri durumunda hastalarına ilaç tedavisi uygulayabildikleri gibi onları psikologlara da yönlendirebilirler. Psikiyatri, psikolojiyi bu noktada denetler dersek herhalde yanlış olmaz. İki dal ortak bir çalışma yürütür de diyebiliriz.

Psikiyatri hangi hastalıklarla ilgilenir?

Ruh ve sinir hastalıkları adı da verilen psikiyatrinin alanına giren hastalıklar, sınav stresi, aile sorunları, depresyon gibi sorunlardan daha zorlu sorunlardır. Ciddi ruhsal sorunları olan hastaların tedavisini psikiyatri yürütürken, psikoloji bu hastalarda psikiyatriye destek olur. Örneğin cinsel istismara uğramış bir kişide bu sorun büyüyerek çok ciddi yerlere gelmiş olabilir. Hastalardan birisi şizofreni gibi bir sorunla psikiyatriye başvurabilir. Bu türden hastalıklarda psikiyatrlar hastalarına ilaç tedavisi uygularlar. İlaçlar genelde kişilerde hastalığı tetikleyici etkileri ortadan kaldırmak üzere çalışır. Fakat tedavi bu noktayla kısıtlı kalmaz. Böylesine kötü deneyimler yaşayan kişiler diğer normal insanlar gibi düşünemez ve davranamaz olurlar. Bu kişilerin normal hayata dönmeleri ve sağlıklı bir birey olabilmeleri için psikologlar bu insanlara terapilerle destek olurlar. Psikologlar insan içine çıkamayan kişileri kendileri gibi insanlarla buluşturarak terapilerde bulunurlar.Cinsel istismara uğrayan kişilerde de benzer yaklaşımların yapılması söz konusudur.

Psikolog hangi sorunlara eğilir?

Psikologlar uyguladıkları terapileri ruhsal sorunları olan tüm bireylerin yararına kullanırlar. Şizofreni sorunu olan ilaç tedavisi ile bu sorunun üstesinden gelmek isteyen fakat bu süreçte psikolojik olarak bir hayli yıpranmış olan kişileri telkin eden psikologlar bu kişilere hasta olduklarını, kişinin yaşadığı şeyin geçici olduğunu düzenli olarak hatırlatarak onu eskiden olduğu sağlıklı insana dönüştürmeye çalışır.

Psikologlar, psikiyatri alanından farklı olarak grup terapileri ve psikolojik testler ile de hastalarına destek olmaya çalışırlar. Özellikle çocukların ruhsal ve zihinsel durumlarını tespit etmek için kullanılan bu testler, çocuklara daha hassas bir şekilde yaklaşma ve onları anlama noktasında ip uçları verirler. Psikolojik testler ile hastalarına yaklaşan psikologlar onların sorunlarında hangi etmenlerin tetikleyici olduğunu da anlayabilir. Bu sayede hastanın tedavisi de daha kolay ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilir.

Psikoloji aile terapileri, çocuk terapileri, sınav korkusu terapileri, anksiyete, depresyon terapileri en yaygın terapi çeşitleri arasında yer alır. Bu dalların ayrı ayrı her birinde uzman bir psikolog bulmak mümkündür. Bu nedenle eğer eşinizle birlikte psikolojik destek almak istiyorsanız, bu durumda bu alanda uzman bir psikolog tercih etmenizde fayda vardır. Eğer eşinizle birlikte psikolojik destek almayı düşünüyorsanız, bu durumda bir psikiyatra ihtiyacınız olmadığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte sınav stresi veya depresyon gibi sorunların tedavisinde psikiyatra başvurmanız gerekebilir.